ตราสินค้า

ชุมพร รังนก

ที่อยู่

122    ถนนกรมหลวงชุมพร  ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

โทรศัพท์ : 0-7750-7331, 08-3105-7355

โทรสาร :0-7750-7331

URL :http://www.chumphonrangnok.com/

เวลาทำการ :ทำการทุกวัน เวลา 09:30-20:00

สินค้าและบริการ :

แบบสำเร็จรูปพร้อมดื่ม เริ่มตั้งแต่ราคา 150 - 300 บาท รังนกสดพร้อมต้ม เริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ 13,000 - 15,000 บาท ชนิดรังไม่ทำความสะอาด กิโลกรัมละ 50,000 - 90,000 บาท ชนิดรังทำความสะอาด กิโลกรัมละ 80,000 100,000 บาท ชนิดรังบรรจุกล่อง 66 กรัม ราคา 6,500 บาท ชนิดเอี้ยงซี 2 แผ่น 15 กรัม ราคา 1,700 บาท ชนิดเอี้ยงซี 3 แผ่น 30 กรัม ราคา 3,200 บาท